سایت صالحین پایگاه مقاومت شهدای گمنام بروجرد
منوی سایت

آرشیو ماهیانه "مرداد, ۱۳۹۵"

بررسی برنامه های قابل اجرا در محله

بررسی برنامه های قابل اجرا در محله

با حضور تعدادی از اعضای حلقات صالحین و جوانه ها جلسه ای در خصوص برنامه های قابل اجرا برگزار شد در این جلسه با بهره گیری از برنامه های پیش بینی شده در سامانه گزارش گیری جوانه ها با نظر سنجی برنامه هایی جهت اجرا انتخاب شد و...

ادامه مطلب ...
اردو جهادی

اردو جهادی

به بهانه حضور تعدادی از جوانه های صالحین پایگاه شهدای گمنام در اردوی جهادی دانشجویی شهرستان: آب صاف از جوی نوشیدم، مراخواندند پست                           گرچه خود خون یتیم و پیرزن نوشیده اند بیت فوق از دیوان...

ادامه مطلب ...