باید به فکر باشید!

 به اخلاق حسنه آراسته شوید، رذایل اخلاقی را از خود دور کنید. … اخلاص داشته باشید، تا شما را به خدا نزدیک سازد. اگر در کارها نیت خالص نباشد، انسان را از درگاه ربوبی دور می‌ کند. طوری نباشد که پس از هفتاد سال وقتی نامه عمل شما را باز کنند ببینند، العیاذ بالله، هفتاد سال از خداوند عز و جل دور شده اید. قضیه آن «سنگ» را شنیده‌ اید که به جهنم سرازیر شد؟ پس از هفتاد سال صدای آن از قعر جهنم به گوش رسید. به حسب نقلی حضرت رسول (صلی‌الله علیه و آله و سلم) فرمود پیرمرد هفتاد ساله ای بود که مُرد، و در این مدت هفتاد سال رو به جهنم می رفت… باید به فکر باشید!

[ امام خمینی (ره) ،جهاد اکبر،ص 31، انتشارات امیر کبیر،1360 ]